هاست لینوکس آمریکا - Linux cPanel USA

  • US-Linux 1000

    • 1 گیگابایت فضا
    • نامحدود پهنای باند
    • نامحدود تعداد دیتابیس
    • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
    • نامحدود سایر امکانات
  • US-Linux 2000

    • 2 گیگابایت فضا
    • نامحدود پهنای باند
    • نامحدود تعداد دیتابیس
    • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
    • نامحدود سایر امکانات
  • US-Linux 5000

    12,000,000/yr
    سفارش دهید
    • 5 گیگابایت فضا
    • نامحدود پهنای باند
    • نامحدود تعداد دیتابیس
    • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
    • نامحدود سایر امکانات
  • US-Linux 10000

    20,000,000/yr
    سفارش دهید
    • 10 گیگابایت فضا
    • نامحدود پهنای باند
    • نامحدود تعداد دیتابیس
    • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
    • نامحدود سایر امکانات
  • US-Linux 20000

    35,000,000/yr
    سفارش دهید
    • 20 گیگابایت فضا
    • نامحدود پهنای باند
    • نامحدود تعداد دیتابیس
    • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
    • نامحدود سایر امکانات

Powered by WHMCompleteSolution