هاست ویندوز ایران - Windows Plesk Iran

 • Windows Plesk Iran - DNS Server

  1,000,000/yr
  Demanar Ara
  • DNS Server
   کنترل پنل Plesk

   تحویل فوری و بصورت آنلاین

 • میزبانی IR-Windows 250

  1,000,000/yr
  Demanar Ara
  • 250 مگابایت فضا
  • 3 گیگابایت پهنای باند
  • 3 عدد تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
  • نامحدود سایر امکانات
 • میزبانی IR-Windows 500

  1,500,000/yr
  Demanar Ara
  • 500 مگابایت فضا
  • 5 گیگابایت پهنای باند
  • 5 عدد تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
  • نامحدود سایر امکانات
 • میزبانی IR-Windows 1000

  2,000,000/yr
  Demanar Ara
  • 1 گیگابایت فضا
  • 10 گیگابایت پهنای باند
  • 5 عدد تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
  • نامحدود سایر امکانات
 • میزبانی IR-Windows 2000

  3,500,000/yr
  Demanar Ara
  • 2 گیگابایت فضا
  • 20 گیگابایت پهنای باند
  • 10 عدد تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
  • نامحدود سایر امکانات
 • میزبانی IR-Windows 5000

  5,000,000/yr
  Demanar Ara
  • 5 گیگابایت فضا
  • 50 گیگابایت پهنای باند
  • 5 عدد تعداد دامنه های قابل ميزباني
  • 5 عدد تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
  • نامحدود سایر امکانات
 • میزبانی IR-Windows 7500

  7,000,000/yr
  Demanar Ara
  • 7 گیگابایت فضا
  • 75 گیگابایت پهنای باند
  • 5 عدد تعداد دامنه های قابل ميزباني
  • 5 عدد تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
  • نامحدود سایر امکانات
 • میزبانی IR-Windows 10000

  9,000,000/yr
  Demanar Ara
  • 10 گیگابایت فضا
  • 100 گیگابایت پهنای باند
  • 5 عدد تعداد دامنه های قابل ميزباني
  • 5 عدد تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
  • نامحدود سایر امکانات
 • میزبانی IR-Windows 15000

  13,000,000/yr
  Demanar Ara
  • 15 گیگابایت فضا
  • 150 گیگابایت پهنای باند
  • 5 عدد تعداد دامنه های قابل ميزباني
  • 5 عدد تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
  • نامحدود سایر امکانات

Powered by WHMCompleteSolution