هاست ویندوز ایران - Windows Plesk Iran

 • میزبانی IR-Windows 1000

  3,000,000/ Jahr(e)
  Jetzt bestellen
  • 1 گیگابایت فضا
  • 10 گیگابایت پهنای باند
  • 5 عدد تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
  • نامحدود سایر امکانات
 • میزبانی IR-Windows 2000

  5,000,000/ Jahr(e)
  Jetzt bestellen
  • 2 گیگابایت فضا
  • 20 گیگابایت پهنای باند
  • 10 عدد تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
  • نامحدود سایر امکانات
 • میزبانی IR-Windows 5000

  8,000,000/ Jahr(e)
  Jetzt bestellen
  • 5 گیگابایت فضا
  • 50 گیگابایت پهنای باند
  • 5 عدد تعداد دامنه های قابل ميزباني
  • 5 عدد تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
  • نامحدود سایر امکانات
 • میزبانی IR-Windows 10000

  14,000,000/ Jahr(e)
  Jetzt bestellen
  • 10 گیگابایت فضا
  • 100 گیگابایت پهنای باند
  • 5 عدد تعداد دامنه های قابل ميزباني
  • 5 عدد تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
  • نامحدود سایر امکانات
 • میزبانی IR-Windows 20000

  25,000,000/ Jahr(e)
  Jetzt bestellen
  • 20 گیگابایت فضا
  • 150 گیگابایت پهنای باند
  • 5 عدد تعداد دامنه های قابل ميزباني
  • 5 عدد تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
  • نامحدود سایر امکانات

Powered by WHMCompleteSolution