هاست ویندوز ایران - Windows Plesk Iran

 • میزبانی IR-Windows 1000

  • 1 گیگابایت فضا
  • 10 گیگابایت پهنای باند
  • 5 عدد تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
  • نامحدود سایر امکانات
  3,000,000/yr
  Pedir Ahora
 • میزبانی IR-Windows 2000

  • 2 گیگابایت فضا
  • 20 گیگابایت پهنای باند
  • 10 عدد تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
  • نامحدود سایر امکانات
  5,000,000/yr
  Pedir Ahora
 • میزبانی IR-Windows 5000

  • 5 گیگابایت فضا
  • 50 گیگابایت پهنای باند
  • 5 عدد تعداد دامنه های قابل ميزباني
  • 5 عدد تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
  • نامحدود سایر امکانات
  8,000,000/yr
  Pedir Ahora
 • میزبانی IR-Windows 10000

  • 10 گیگابایت فضا
  • 100 گیگابایت پهنای باند
  • 5 عدد تعداد دامنه های قابل ميزباني
  • 5 عدد تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
  • نامحدود سایر امکانات
  14,000,000/yr
  Pedir Ahora
 • میزبانی IR-Windows 50 GB

  • 50 گیگابایت فضا
  • 150 گیگابایت پهنای باند
  • 5 عدد تعداد دامنه های قابل ميزباني
  • 5 عدد تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
  • نامحدود سایر امکانات
  50,000,000/yr
  Pedir Ahora

Powered by WHMCompleteSolution