هاست ویندوز آمریکا - Windows Plesk USA

US-Windows 1000استفاده از کنترل پنل Plesk

تحویل فوری و بصورت آنلاین


 • 1 گیگابایت فضا
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • 5 عدد تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
 • نامحدود سایر امکانات
US-Windows 2000استفاده از کنترل پنل Plesk

تحویل فوری و بصورت آنلاین


 • 2 گیگابایت فضا
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • 10 عدد تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
 • نامحدود سایر امکانات
US-Windows 5000استفاده از کنترل پنل Plesk

تحویل فوری و بصورت آنلاین


 • 5 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • 10 عدد تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
 • نامحدود سایر امکانات
US-Windows 10000استفاده از کنترل پنل Plesk

تحویل فوری و بصورت آنلاین


 • 10 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • 10 عدد تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
 • نامحدود سایر امکانات

Powered by WHMCompleteSolution