هاست ویندوز ایران - Windows Plesk

میزبانی IR-Windows 1000کنترل پنل Plesk

تحویل فوری و بصورت آنلاین


 • 1 گیگابایت فضا
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • 1 عدد دامنه های قابل ميزباني
 • 5 عدد تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
 • نامحدود سایر امکانات
میزبانی IR-Windows 2000کنترل پنل Plesk

تحویل فوری و بصورت آنلاین


 • 2 گیگابایت فضا
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • 2 عدد دامنه های قابل ميزباني
 • 10 عدد تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
 • نامحدود سایر امکانات
میزبانی IR-Windows 5000کنترل پنل Plesk

تحویل فوری و بصورت آنلاین


 • 5 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • 5 عدد دامنه های قابل ميزباني
 • 5 عدد تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
 • نامحدود سایر امکانات
میزبانی IR-Windows 10000کنترل پنل Plesk

تحویل فوری و بصورت آنلاین


 • 10 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • 5 عدد دامنه های قابل ميزباني
 • 5 عدد تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
 • نامحدود سایر امکانات
میزبانی IR-Windows 50 GBکنترل پنل Plesk

تحویل فوری و بصورت آنلاین


 • 50 گیگابایت فضا
 • 150 گیگابایت پهنای باند
 • 5 عدد دامنه های قابل ميزباني
 • 5 عدد تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
 • نامحدود سایر امکانات

Powered by WHMCompleteSolution