6,000,000ریال سالانه

US-Linux 1000

√ محصول پرفروش


فضا: 1 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
تعداد صندوق پست الکترونیک : نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
استفاده از کنترل پنل cPanel

تحویل فوری و بصورت آنلاین

9,000,000ریال سالانه

US-Linux 2000


فضا: 2 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
تعداد صندوق پست الکترونیک : نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
استفاده از کنترل پنل cPanel

تحویل فوری و بصورت آنلاین

18,000,000ریال سالانه

US-Linux 5000


فضا: 5 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
تعداد صندوق پست الکترونیک : نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
استفاده از کنترل پنل cPanel

تحویل فوری و بصورت آنلاین

30,000,000ریال سالانه

US-Linux 10000


فضا: 10 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
تعداد صندوق پست الکترونیک : نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
استفاده از کنترل پنل cPanel

تحویل فوری و بصورت آنلاین

55,000,000ریال سالانه

US-Linux 20000


فضا: 20 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
تعداد صندوق پست الکترونیک : نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
استفاده از کنترل پنل cPanel

تحویل فوری و بصورت آنلاین

Powered by WHMCompleteSolution