4,000,000ریال سالانه

میزبانی IR-Windows 1000


فضا: 1 گیگابایت
پهنای باند: 10 گیگابایت
دامنه های قابل ميزباني: 1 عدد
تعداد دیتابیس : 5 عدد
تعداد صندوق پست الکترونیک : نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
کنترل پنل Plesk

تحویل فوری و بصورت آنلاین

7,000,000ریال سالانه

میزبانی IR-Windows 2000


فضا: 2 گیگابایت
پهنای باند: 20 گیگابایت
دامنه های قابل ميزباني: 2 عدد
تعداد دیتابیس : 10 عدد
تعداد صندوق پست الکترونیک : نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
کنترل پنل Plesk

تحویل فوری و بصورت آنلاین

12,000,000ریال سالانه

میزبانی IR-Windows 5000


فضا: 5 گیگابایت
پهنای باند: 50 گیگابایت
دامنه های قابل ميزباني: 5 عدد
تعداد دیتابیس : 5 عدد
تعداد صندوق پست الکترونیک : نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
کنترل پنل Plesk

تحویل فوری و بصورت آنلاین

17,000,000ریال سالانه

میزبانی IR-Windows 10000


فضا: 10 گیگابایت
پهنای باند: 100 گیگابایت
دامنه های قابل ميزباني: 5 عدد
تعداد دیتابیس : 5 عدد
تعداد صندوق پست الکترونیک : نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
کنترل پنل Plesk

تحویل فوری و بصورت آنلاین

70,000,000ریال سالانه

میزبانی IR-Windows 50 GB


فضا: 50 گیگابایت
پهنای باند: 150 گیگابایت
دامنه های قابل ميزباني: 5 عدد
تعداد دیتابیس : 5 عدد
تعداد صندوق پست الکترونیک : نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
کنترل پنل Plesk

تحویل فوری و بصورت آنلاین

Powered by WHMCompleteSolution