هاست ویندوز ایران - Windows Plesk

 • میزبانی IR-Windows 1000

  • 1 گیگابایت فضا
  • 10 گیگابایت پهنای باند
  • 1 عدد دامنه های قابل ميزباني
  • 5 عدد تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
  • نامحدود سایر امکانات
 • میزبانی IR-Windows 2000

  10,000,000/yr
  سفارش دهید
  • 2 گیگابایت فضا
  • 20 گیگابایت پهنای باند
  • 2 عدد دامنه های قابل ميزباني
  • 10 عدد تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
  • نامحدود سایر امکانات
 • میزبانی IR-Windows 5000

  18,000,000/yr
  سفارش دهید
  • 5 گیگابایت فضا
  • 50 گیگابایت پهنای باند
  • 5 عدد دامنه های قابل ميزباني
  • 5 عدد تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
  • نامحدود سایر امکانات
 • میزبانی IR-Windows 10000

  30,000,000/yr
  سفارش دهید
  • 10 گیگابایت فضا
  • 100 گیگابایت پهنای باند
  • 5 عدد دامنه های قابل ميزباني
  • 5 عدد تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
  • نامحدود سایر امکانات
 • میزبانی IR-Windows 50 GB

  90,000,000/yr
  سفارش دهید
  • 50 گیگابایت فضا
  • 150 گیگابایت پهنای باند
  • 5 عدد دامنه های قابل ميزباني
  • 5 عدد تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد صندوق پست الکترونیک
  • نامحدود سایر امکانات

Powered by WHMCompleteSolution